Minder porno: xHamster moet binnen drie dagen Nederlandse content verwijderen

Het Gerechtshof Amsterdam heeft bepaald dat pornowebsite xHamster binnen drie dagen alle video’s waarin Nederlanders zonder uitdrukkelijke toestemming te zien zijn, offline moet halen. Dit besluit volgt na een rechtszaak aangespannen door Stichting Offlimits tegen Hammy Media, de eigenaar van xHamster.com.

Volgens de uitspraak moet xHamster een dwangsom van 10.000 euro per video betalen als zij niet aan deze eis voldoet, met een maximum van 30.000 euro per video. De totale dwangsom kan oplopen tot 500.000 euro. De rechter oordeelde dat deze maatregel een ‘voldoende prikkel’ biedt om de pornowebsite in actie te laten komen.

Verantwoordelijkheid bij xHamster

Het Hof is strenger dan eerdere uitspraken. Waar eerder Offlimits per video melding moest maken van ongeautoriseerd materiaal, legt het Hof nu de verantwoordelijkheid volledig bij xHamster. De website moet zelf actief controleren en verwijderen. “Zodra Hammy Media over concrete aanwijzingen beschikt dat de desbetreffende personen in Nederland wonen – bijvoorbeeld door de Nederlandse taal, titels die verwijzen naar een in Nederland wonend persoon of herkenbare Nederlandse omgevingsbeelden – moet zij het beeldmateriaal wereldwijd ontoegankelijk maken,” aldus het gerechtshof.

Reacties van Betrokkenen

Otto Volgenant van Boekx Advocaten, die Offlimits vertegenwoordigde, benadrukt het belang van de uitspraak: “Er gaan op internet veel blootbeelden rond zonder toestemming van de persoon die in beeld is. Dat is heel schadelijk voor de slachtoffers. Deze uitspraak maakt duidelijk dat pornowebsites zelf de verantwoordelijkheid hebben om alleen materiaal online te zetten waarvan goed is gecheckt dat er toestemming voor is. De bewijslast ligt bij het platform. Dit is een belangrijke overwinning voor slachtoffers.”

Robbert Hoving, directeur-bestuurder van Offlimits, deelt deze mening: “Voor slachtoffers is het vaak een onbegonnen zaak om beeldmateriaal van zulke grote platforms weg te halen. Deze uitspraak onderstreept dat dit soort beelden niet op het internet thuishoren wanneer er geen expliciete toestemming voor is gegeven. Pornosites moeten hier verantwoordelijk voor worden gehouden en zelf zorgen dat alles klopt, voor iedereen die erop staat.”

Een Belangrijke Mijlpaal

Deze uitspraak is een belangrijke mijlpaal in de strijd tegen ongewenste blootbeelden op het internet. Het Hof stelt duidelijk dat platforms zoals xHamster een zorgplicht hebben en dat zij actief moeten controleren of er toestemming is gegeven voor het plaatsen van seksuele beelden. Hiermee wordt een precedent geschapen voor de verantwoordelijkheid van websites bij het beheren van content en de bescherming van privacy van individuen.